Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Եփրատ (1 - 10 / 25)

Հայտնություն 9:14
Հայտնություն 16:12
Ծննդոց 2:14
Ծննդոց 15:18
Ելից 23:31
Թվոց 22:5
Երկրորդ Օրինաց 1:7
Երկրորդ Օրինաց 11:24
Հեսու 1:4
Բ Թագավորաց 8:3
Եփրատ բառը հայտնաբերվել է 25 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 25
Հաջորդ
Վերջ