Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Գոյականներ և բայեր - ածել (1 - 10 / 85)

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 9:17
Մարկոս 2:22
Ղուկաս 5:37
Ղուկաս 5:38
Ղուկաս 10:34
Ղուկաս 13:8
Հովհաննես 13:5
Ա Կորնթացիս 9:5
ածել բառը հայտնաբերվել է 85 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 85
Հաջորդ
Վերջ