Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աբելին

Ղուկաս 3:1
Աբելին բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: