Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աբելմաուլա

Դատավորաց 7:22
Աբելմաուլա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: