Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աբէլմայիմ

Բ Մնացորդաց 16:4
Աբէլմայիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: