Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աբէլ

Ունիկալ բառեր


Բ Թագավորաց 20:14
Բ Թագավորաց 20:15
Բ Թագավորաց 20:18
Աբէլ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: