Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աբէս

Հեսու 19:20
Աբէս բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: