Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ադմա

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:19
Ծննդոց 14:2
Ծննդոց 14:8
Երկրորդ Օրինաց 29:23
Ովսե 11:8
Ադմա բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: