Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ադորայիմ

Բ Մնացորդաց 11:9
Ադորայիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: