Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ադրամինտ

Գործք Առաքելոց 27:2
Ադրամինտ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: