Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ադրիական

Գործք Առաքելոց 27:27
Ադրիական բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: