Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ազեկա

Ունիկալ բառեր


Հեսու 10:10
Հեսու 10:11
Հեսու 15:35
Ա Թագավորաց 17:1
Բ Մնացորդաց 11:9
Նեեմիա 11:30
Երեմիա 34:7
Ազեկա բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: