Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ալամելէք

Հեսու 19:26
Ալամելէք բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: