Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ահավա

Ունիկալ բառեր


Եզրաս 8:15
Եզրաս 8:21
Եզրաս 8:31
Ահավա բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: