Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Այենոն

Հովհաննես 3:23
Այենոն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: