Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Անանայէլ

Նեեմիա 3:1
Նեեմիա 12:39
Երեմիա 31:38
Զաքարիա 14:10
Անանայէլ բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: