Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Անէր

Ա Մնացորդաց 6:70
Անէր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: