Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Անտիոքիա

Գործք Առաքելոց 11:19
Անտիոքիա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: