Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Անտիոք (1 - 10 / 20)

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 6:5
Գործք Առաքելոց 11:0
Գործք Առաքելոց 11:20
Գործք Առաքելոց 11:22
Գործք Առաքելոց 11:25
Գործք Առաքելոց 11:26
Գործք Առաքելոց 11:27
Գործք Առաքելոց 13:1
Գործք Առաքելոց 13:14
Գործք Առաքելոց 14:0
Անտիոք բառը հայտնաբերվել է 20 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
Հաջորդ
Վերջ