Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ատալիա

Գործք Առաքելոց 14:24
Ատալիա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: