Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ատարովթ

Հեսու 16:7
Ա Մնացորդաց 2:54
Ատարովթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: