Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աւրան

Եզեկիել 47:16
Եզեկիել 47:18
Աւրան բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: