Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ափէկ

Հեսու 13:4
Հեսու 19:30
Գ Թագավորաց 20:26
Գ Թագավորաց 20:30
Ափէկ բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: