Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աքադ

Ծննդոց 10:10
Աքադ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: