Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աքայիա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 18:12
Գործք Առաքելոց 18:27
Գործք Առաքելոց 19:21
Հռովմեացիս 15:26
Ա Կորնթացիս 16:15
Բ Կորնթացիս 1:1
Բ Կորնթացիս 9:2
Բ Կորնթացիս 11:10
Ա Թեսաղոնիկեցիս 1:7
Ա Թեսաղոնիկեցիս 1:8
Աքայիա բառը հայտնաբերվել է 10 տեղում: