Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աքղապ

Դատավորաց 1:31
Աքղապ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: