Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բաաղգադ

Ունիկալ բառեր


Հեսու 11:17
Հեսու 12:7
Հեսու 13:5
Բաաղգադ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: