Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բաաղեթ

Գ Թագավորաց 9:18
Բ Մնացորդաց 8:6
Բաաղեթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: