Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բաաղհասոր

Բ Թագավորաց 13:23
Բաաղհասոր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: