Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բաաղփարաս

Բ Թագավորաց 5:20
Ա Մնացորդաց 14:11
Բաաղփարաս բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: