Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բամոթ-բահաղ

Հեսու 13:17
Բամոթ-բահաղ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: