Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բասան-հաւօթ-յայիր

Երկրորդ Օրինաց 3:14
Բասան-հաւօթ-յայիր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: