Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթասետա

Դատավորաց 7:22
Բեթասետա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: