Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթգամովղ

Երեմիա 48:23
Բեթգամովղ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: