Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթեսել

Միքիա 1:11
Բեթեսել բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: