Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթսայիդա

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 11:0
Մատթեոս 11:21
Մարկոս 6:45
Մարկոս 8:22
Ղուկաս 9:10
Ղուկաս 10:13
Հովհաննես 1:44
Հովհաննես 12:21
Բեթսայիդա բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: