Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթսա

Հեսու 17:11
Ա Մնացորդաց 7:29
Բեթսա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: