Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթփագէ

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 21:1
Մարկոս 11:1
Ղուկաս 19:29
Բեթփագէ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: