Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բեթփեգովր

Ունիկալ բառեր


Երկրորդ Օրինաց 3:29
Երկրորդ Օրինաց 4:46
Երկրորդ Օրինաց 34:6
Հեսու 13:20
Բեթփեգովր բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: