Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բերելիմ

Եսայիա 15:8
Բերելիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: