Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բերիա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 17:0
Գործք Առաքելոց 17:10
Գործք Առաքելոց 17:13
Գործք Առաքելոց 20:4
Ա Մնացորդաց 3:22
Բերիա բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: