Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բէիր

Դատավորաց 9:21
Բէիր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: