Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բիւթանիա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 16:7
Ա Պետրոս 1:1
Բիւթանիա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: