Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Բօսրա

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 36:33
Եսայիա 34:6
Եսայիա 63:1
Երեմիա 48:24
Երեմիա 49:13
Երեմիա 49:22
Ամովս 1:12
Բօսրա բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: