Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գաբաաթ

Հեսու 18:28
Գաբաաթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: