Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գադեր

Հեսու 12:14
Գադեր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: