Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գալիլովթ

Հեսու 18:17
Գալիլովթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: