Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գաղեմէթ

Ա Մնացորդաց 6:60
Գաղեմէթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: