Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գաղէր

Հեսու 21:21
Գաղէր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: