Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գեթսեմանի

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 26:36
Մարկոս 14:32
Ղուկաս 22:0
Գեթսեմանի բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: